Rönn som medicinalväxt

I år har rönnträden och –buskarna dignat av röda, fina bär. Allt flera tar rönnbären till vara och använder i smoothies eller marmelad men största delen äts fortfarande av fåglarna. Rönnbären uppskattas som en bra C-vitaminkälla. Men bären innehåller också mycket andra viktiga näringsämnen: betakaroten (mera än morot), K-vitamin, E-vitamin och fiber. Bären innehåller dessutom mycket polyfenoler och flavonoider. Polyfenolerna fungerar på ett liknande sätt som antioxidanter, dvs. skyddar cellerna från fria radikaler (andra bär och kallpressad olivolja innehåller också polyfenoler). Polyfenoler har en anti-inflammatorisk och anti-karsinogen effekt.

Inom fytoterapin ser man rönnen som en lungväxt – traditionellt har den använts vid olika inflammationer i luftvägarna. Bären har använts vid mag-tarmproblem (logiskt eftersom de är rika på fiber). Bären sänker kolesterolet i blodet och förbättrar metabolismen av fett i levern. Eftersom bären innehåller flavonoider är de något vätskedrivande. Om man har svaga njurar kan rönnbären vara för starka.

Det är bra att frysa eller koka bären före de används. Många använder några rönnbär som en av många ingredienser i smoothies. Ett gammalt recept som jag hittade i boken Kasvilääkintäopas av Ljudmila Rumjantseva ser ut så här:

1 msk krossade rönnbär får står i 4 dl. kokande vatten 2-3 timmar. Teet silas och avnjuts ½ dl åt gången 2-3 gånger per dag.

Teet kan användas vid infektioner i luftvägarna eller förstoppning eller helt enkelt som en stärkande och näringsrik dryck som höjer immunförsvaret.

I Finland har rönnen ansetts vara ett heligt träd som används i olika ceremonier. Rönnen är ofta det första trädet som planteras på ett nybygge och det anses skydda huset och även styra vattenådror så att de inte har en skadlig effekt.

Pyhät on pihlajat pihalla, pyhä on kukka pihlajassa, marjaset sitä pyhemmät.

– Eino Leino –

Källor: THL:n Fineli tietopankki

Maria Mäkitalo, ”Marjojen nauttiminen kannattaa” 2015.

Henriette Kress, Henriette’s Herbal

Text & bild: Alessandra Sarelin, fytoterapi studerande, pol. dr.

Alessandra bor i Pargas med sin familj. Hon lärde sig redan som barn om örter, växter och hälsosam kost av sin farmor och pappa.

 

Hur skyddar antioxidanter oss?

Man uppskattar att till och med 90% av degenerativa sjukdomar idag delvis beror på oxidering. Oxidering eller oxidativ stress är en härskningsprocess i vilken cellens struktur skadas. Det skapas en inflammationsprocess och förtidigt åldrande sätter igång.

Antioxidanter är i nyckelposition när det gäller att förhindra och reparera skador på cellerna. De deltar också i att släcka inflammationer. (Inflammation är kroppens naturliga försvar mot patogener, dvs. skadliga mikroorganismer eller skadlig mekanisk stimuli.)

I korthet säger läkaren Kaarlo Jaakkola att antioxidanter neutraliserar de faktorer som leder till sjukdom. En antioxidant är en kemisk förening som förhindrar en annan förenings oxidering.

De vanligaste antioxidanterna är A-, B-, C-, E-vitamin, ubiquinon, och betakaroten. Bland spårämnen är zink och selen viktiga. Antioxidanter behöver varandra för att kunna fungerar effektivt.

Terapeutisk användning av antioxidanter, dvs. sådana vitaminer, spårämnen, fettsyror, aminosyror och örter som skyddar och bygger upp cellen, har sin vetenskapliga grund i teorin om fria radikaler. Den här teorin fördes för första gången fram som orsak bakom sjukdomar av den amerikanska professorn Denham Harman 1956.

Teorin har granskats i forskning och är allmänt erkänd. Grundverket på området heter Free Radicals in Biology and Medicine och de vetenskapliga fakta som förs fram i boken har bekräftats under åren i över 100,000 forskningsrapporter. Skriver man in ”free radicals thoery and disease” i google kommer det upp 571,000 träffar.

Det gör mig riktigt upprörd att tänka att läkare generellt inte, eller väldigt sällan, rekommenderar antioxidanter till sina patienter. Är det inte oetiskt att inte använda en metod som har så stark vetenskaplig grund och dessutom är trygg?

Människans antioxidantsystem hjälper cellerna att skydda sig från toxiska ämnen och fria radikaler. Problemet är att ofta räcker inte vårt antioxidantsystem till. Då behöver vi fylla på med näringsämnen.

Läkaren Kaarlo Jaakkola, som har grundat antioxidantklinikerna i Finland och som har lång erfarenhet av sköta sina patienter med antioxidanter, säger att endast kostförändringar väldigt sällan räcker ifall sjukdomstillståndet redan har gått långt.

Det är viktigt att korrigera vissa ”grundfel” i kosten men att endast ändra kosten är en mycket långsam väg mot ett friskare tillstånd. Det krävs helt enkelt så stora mängder antioxidanter att endast det vi får genom kosten ensamt inte räcker.

Källa: Kaarlo Jaakkola, Ruoansulatus kuntoon ravitsemushoidolla (3. painos, 2013).

Alessandra Sarelin

Skribenten är före detta forskare (pol. dr.), företagare, certifierad bioresonanspraktiker, EFT-handledare, mamma och doula. Hon bor i Pargas med sin dottern, man och några husdjur.

Kronisk borrelia – vad kan du göra för att stöda läkning?

Dränkta fästingar som har varit fast på hunden

Dränkta fästingar som har varit fast på hunden

Jag har kommit i kontakt med borrelia i mitt jobb i min hälsokostaffär och inom bioresonans – en form av frekvensmedicin – som jag erbjuder. Jag har inga personliga erfarenheter av borrelia trots att jag bor på ett fästingrikt område.

Som före detta forskare läser jag mycket facklitteratur. För att kunna ge tips till mina kunder läste jag därför den amerikanska läkarens bok The Lyme Disease Solution (Kenneth B. Singleton, M.D., M.P.H. 2008). Boken är en tegelsten på 500 sidor men jag försöker sammanfatta vissa saker som jag anser att oftast förbises i diskussionen i Finland. I den här texten koncentrerar jag mig på kronisk borreliainfektion, dvs. andra stadiet. Under första stadiet (oftast någon dag efter smittan) kan symptom såsom huvudvärk, feber och influensaliknande symptom förekomma (en del får den typiska röda ringen runt bettet, men inte alla). Under andra stadiet har borrelia bakterien flyttat till andra delar av kroppen och den kan börja attackera olika organ. Därför kan symptomen variera så mycket och påminner ofta om andra sjukdomar. Typiskt är ledvärk och svullnad, ”hjärndimma”, ryggbesvär, sömnproblem, symptom i ögon och öron, trötthet, domningar i ansikte, fibromyalgi, problem med balansen, huvudvärk, försämrade reflexer, muskelsvaghet- och värk. Det typiska är att symptomen blir värre samt att de kommer och går i cykler.

Singelton led själv av odiagnostiserad borrelios i åtta år. Han märkte hur svårt läkarna hade att diagnostisera hans tillstånd (blodproven är inte alltid tillförlitliga, endast 65% av dem som bär på borrelia bakterien får positiva utslag i blodproven). När han sedan fick rätt diagnos, rätt vård och blev frisk bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att hjälpa andra med samma problem.

Som läkare ordinerar Singelton naturligtvis antibiotika till sina borreliapatienter. Det som är intressant är att han skriver att enbart antibiotikabehandling inte räcker i kroniska fall. Han hänvisar till 12 studier som påvisar att borrelia infektion kan fortgå trots behandling med antibiotika. Därför rekommenderar han dels livsstilsförändringar som innebär en anti-inflammatorisk kost, motion och tillräcklig sömn, dels örter och vitaminer och andra kosttillskott.

Han medger att det inte finns studier som stöder hans protokoll men att åratals erfarenhet visar den här typen av behandling är både trygg och mycket effektiv. Här följer en lista på hans rekommendationer. (Naturligtvis är alla individer och reagerar olika på både örter och mediciner – det här är bara en allmän rekommendation, och andra läkare har utvecklat andra protokoll).

För det första behöver människans eget immunförsvar förstärkas. Då behövs:

 • Betakaroten (finns i orangefärgad mat).
 • Motion (bra för motståndskraften).
 • Kryddor såsom vitlök och gurkmeja.
 • Att undvika cigaretter och alkohol eftersom de här ämnena påverkar de vita blodkropparna negativt.

Singelton skriver ingående om kostens och motionens betydelse men det tar jag upp i nästa inlägg. De kosttillskott han rekommenderar till alla sina patienter är:

 • A-vitamin 3-5,000 IU + betakaroten 5-10,000 IU (brist på A-vitamin förlänger ledbesvär förorsakade av borrelia).
 • Ett B-komplex med samtliga B-vitaminer (B6 och B12 är extra viktiga).
 • C-vitamin 500-2,000 mg. för att boosta det egna immunförsvaret och bekämpa skadliga mikroorganismer och sänka inflammationsgraden i kroppen.
 • D-vitamin 400-5,000 IU för att stöda hormonell balans, speciellt binjurar och sköldkörtel, som ofta påverkas av borrelios.
 • Magnesium minst 400 mg. eftersom borrelia (och de följdinfektioner som kan uppstå, tex Bartonella), använder slut på kroppens magnesiumreserver.
 • Q10 50-200 mg. som hjälper cellernas mitokondrier med tillförsel av ATP (adenosinetriphosphate).
 • Essentiella fettsyror, främst omega-3, som är kraftigt anti-inflammatoriskt. Omega-3 från djurrike (fisk, musslor) är effektivare. Omega-3 förbättrar dessutom njurfunktionen och är mat för hjärnan (neurologiska problem är vanliga).
 • Probiotika, dvs. goda bakterier som upprätthåller en hälsosam tarm. Det här är extra viktigt efter en antibiotikabehandling eftersom antibiotikan dödar även nytta bakterier.

För det andra finns det örtpreparat som fungerar antibiotiskt och stöder en läkningsprocess.

 • Resveratrol under 6-12 måndader. Resveratrol har kapacitet att reglera inflammation: när det behövs mera inflammation stöder resveratrol det, när det behövs mindre inflammation stöder resveratrol det.
 • Kattklo som stöder vita blodkroppar att bekämpa skadliga mikroorganismer. Man bör börja med en låg dos och gradvis öka den. Man kan fortsätta under sex-12 månader, med en två veckors paus efter tre månader.
 • Vitlökskapslar 1200-1800 mg. per dag. Det här är bra att använda även förebyggande eftersom det enligt en svensk studie minskar risken för att fästingar biter sig fast.

IMG_0890Alessandra Sarelin

Skribenten är före detta forskare (pol.dr.), mamma, företagare, doula och EFT-handledare. Hon bor i Pargas med sin dotter, man och några husdjur. Hon erbjuder bioresonans och EFT-handledning i Terapihörnet.

Källor: Kenneth B. Singleton, M.D., M.P.H. The Lyme Disease Solution (2008).

Stjernberg L., Berglund J., Garlic as an insect repellent. JAMA 2000.

Matsmältning och stress

Äntligen hinner jag skriva ett nytt inlägg! Det har varit så mycket på gång – skolningar varje helg – så jag har inte hunnit sätta mig ner för att skriva. Men nu när jag borde läsa på tent hittar jag tiden, eller egentligen är det här mitt sätt att läsa på näringsterapitenten.

Kursen jag ska tenta hölls av näringsterapeut Sanna Andersson. Sanna har jobbat som näringsterapeut med inriktning på funktionell medicin i England i över 10 år och kunde verkligen ge grundliga motiveringar till allt hon sa. Hon underströk att varje individ är unik och att lösningarna också bör vara unika. Det håller jag med om. Här försöker jag ändå sammanfatta vissa allmänna principer.

Sanna inledde med att prata om stress och hur stor inverkan stress har på vår hälsa. Jag kände igen mig! Att först bli mamma, sen doktorera och sedan grunda eget företag är typiska stressfaktorer som tar ut sitt….

www.terapihornet.fi_bloggOlika stressfaktorer (allt från skiftesjobb, miljögifter och olyckor till perfektionism, undertryckta känslor, dåliga relationer) leder till att stresshormonerna ökar och det sympatiska nervsystemet är påslaget. Att aktivera det parasympatiska nervsystemet – genom avslappning, övningar som t.ex. EFT, beröring, kreativ verksamhet – är redan i sig en enorm insats som gynnar din hälsa!

Även inflammation är en stressfaktor eftersom en inflammation stimulerar det som kallas HPA-axeln (hypothalamus, hypofysen och binjurarna). En inflammation använder av kroppens antioxidantreserver. När vi är stressade äter vi gärna mat med mycket socker i, dricker kanske alkohol för att kunna slappna av, dricker kaffe och koffeinhaltiga drycker för att orka. Allt det här matar inflammationer och ökar stressen. Det blir lätt en ond cirkel. Mental stress matar fysisk stress som matar mental stress.

Stress kan delas in i tre faser: akut fas, kumulativ fas och utmattningsfas. Under den första fasen aktiveras det sympatiska nervsystemet och binjurarna producerar mera adrenalin och kortisol. Som en konsekvens blir matsmältningen långsammare och produktionen av matsmältningsentzymer och saltsyra i magsäcken och tunntarmen minskar. Ifall stressen fortsätter och kroppen inte får återhämta sig blir det en obalans i binjurarnas hormonproduktion. Magnesium och kalcium börjar i ökande takt föras ut med urinen och matspjälkningen blir sämre och långsammare. Ser ni ett mönster? När all energi går åt till vitala organ så blir mindre vitala organ (som matsmältningen) lidande. Kroppen går in i överlevnadsmode. Symptom på långvarig stress är bl.a.:

 • Förstoppning (googla ”Bristol stool chart” för att se hur normal avföring ska se ut!)

  Lästips! Charmen med tarmen av läkaren och forskaren Giulia Enders.

  Lästips! Charmen med tarmen av läkaren och forskaren Giulia Enders.

 • Torrt hår
 • Låg energinivå
 • Dåligt minne och koncentrationsförmåga
 • Depressionssymptom
 • Sötsaksbehov
 • Sömnproblem
 • Allergier
 • Sämre immunitet
 • IBS (irriterad tarm)
 • Störningar i menscykeln

Under utmattningsfasen är binjurarnas funktion mycket svag. Det här kan leda till allvarliga hälsoproblem och burn-out. Ofta har kroppen brist på salter (natrium, kalium, magnesium och kalcium) och cellerna lider av vätskebrist. En person i den här fasen kan må dåligt av att dricka mycket vatten eftersom det späder ut redan låga natriumnivåer. Salt av bra kvalitet (orenat salt) är alltså viktigt och man kan lägga till små mängder salt i sitt dricksvatten (om man mår bra av det).

Låga kortisolnivåer påverkar blodsockernivåerna – insulinnivåerna hålls högre. Symptom som hänger ihop med den här fasen:

 • Hypoglykemi eller högt blodsocker
 • Försämrad eller väldigt dålig stresstålighet
 • Depressionssymptom
 • Viktökning
 • Huvudvärk
 • Kronisk trötthet
 • Tendens till inflammationer eller kroniska sjukdomar
 • Försämrad immunitet och försämrad matsmältning ökar risken för bakteriedysbios i tarmen
 • Ökad risk för läckande tarm

Vad kan vi då göra om och när vi återhämtar oss från långvarig stress?

För det första gäller det att varva ner så att parasympaticus kan aktiveras. Det gäller också att äta så att blodsockret hålls stabilt. Koffein och socker stimulerar binjurarna och höjer blodsockret – lämna alltså dessa, speciellt mellan måltiderna. En måltidsrytm är viktig. Det är bra att äta lite protein vid varje måltid, även mellanmål. Proteinet ”drar” sockret neråt och proteinets aminosyror är ett dessutom viktigt byggmaterial för cellerna. Fett behövs också, men förstås i rimliga mängder. Skillnaden mellan fett, salt och socker, som alla har dåligt rykte är att fett och salt är näringsämnen medan socker inte är det. Det finns INGA risker med att lämna bort vitt socker! Fett är absolut nödvändigt för dina nervceller (hjärnan) – fett balanserar sinnet, förbättrar inlärningen, hjälper oss att klara stress och är en energikälla för kroppen. Speciellt omega-3 fett är viktigt för hjärnan, och något vi ofta får för lite av i kosten.

Bär är rika på antioxidander.

Bär är rika på antioxidander.

Att sköta sin matsmältning är alltid viktigt, oberoende av problemet. Långvarig stress försämrar matsmältningen och ofta behöver den stöd i form av lättsmält mat: kokta grönsaker, gröt, smoothien, blötlagda nötter och frön samt fisk och vitt kött. Använd inte mikrovågsugn eftersom den dödar matens enzymer som behövs för matspjälkningen. Eliminera allergener (oftast mjölk, gluten, ev. Soja). Dessutom behöver matsmältningen ofta tillskott av saltsyra och enzymer samt probiotika och/eller boulardii. B6 och zink behövs för att saltsyra ska kunna bildas. Utan saltsyra och enzymer spjälkas inte maten och näringsupptagningen blir dålig. Som nästa steg kan man introducera antioxidanter för att reparera den skada inflammationer har åstadkommit: E-vitamin, selen, A-vitamin, zink, Q10 och D-vitamin. Dessutom är omega-3 och 6 viktiga, enligt Sanna Anderssons långa erfarenhet. Det lönar sig att introducera 1-2 kosttillskott åt gången och alltid lyssna på kroppens reaktioner.

Att få ordning på magen och tarmen efter långvarig stress är inget som sker över en natt. Men eftersom tarmen är grunden för hälsa så lönar det sig absolut att ta de första stegen! Det du äter (eller rättare sagt det du kan uppta ur kosten) påverkar direkt vilket material cellerna har som byggmaterial – sämre material betyder sämre celler som sedan delar sig etc. Cellerna i matsmältningskanalen förnyas rätt snabbt – det är med andra ord aldrig för sent att ändra på sina vanor och ge dem bättre byggmaterial!

IMG_0890Alessandra Sarelin

Skribenten är före detta forskare (pol.dr.), mamma, företagare, doula och EFT-handledare. Hon bor i Pargas med sin dotter, man och några husdjur. Hon erbjuder bioresonans och EFT-handledning i Terapihörnet.

Källor: – Ravintoterapia -kurssi 17-18.4.2016 Sanna Andersson (Luontaislääketieteen Instituutti Kairon)

– Charmen med tarmen av Giuila Enders (2014)

– Basmedicin föreläsningar Axelsons gymnastiska institut 2016

 

Från vrak till golfare med nyzeeländsk omega-3

IMG_0802År 2005 gick Klas Lindholm från Ekenäs in i väggen. Utöver burn-out hade han konstant värk i ryggen, astma, övervikt, högt blodtryck och kolesterol, diabetes typ 2 samt en hudsjukdom. Han hade varit tvungen att sluta sin karriär inom finansvärlden och var sjukpensionerad. Den dagliga dosen starka mediciner var ansenlig.

”Det var på Yliopiston Apteekki i Åbo som det hände. Farmaceuten sa att ’din hjärna blir mos av de här medicinerna’. Det var då jag tänkte att jag måste göra något annat, söka en annan lösning,” berättar Klas när han besöker Pargas och Terapihörnet Shop.

Klas vände sig till sin granne Henrik Nyberg, biolog och grundare av MakroBios, som länge jobbat med hälsokostprodukter.

”Jag började först med traditionella omega-3 produkter från fisk och D-vitamin men märkte egentligen ingen förbättring. Sedan hittade Henrik den grönläppade musseloljan som då inte gick att få tag på i Finland. Ganska snabbt märkte jag en förbättring. Astman var det första som försvann. Idag har jag varit utan värkmedicin i sex år.”

Frezzor omega-3 innehåller grönläppad musselolja från Nya Zeelands rena vatten så i motsats till fiskeoljeprodukter behövs ingen rening. Musslorna äter bara plankton och innehåller ingen omega-6 olja alls. Omega-6 får vi för mycket av från dagens kost. För att skydda de känsliga fettsyrorna innehåller Frezzor omega-3 produkterna också kraftiga antioxidanter som kurkumin och astaxantin.

”Frezzors bakgrund är att Nya Zeeländaren Noel Turner fick en cancerdiagnos. Han bad ett team ta fram en produkt som skulle hjälpa honom att bli frisk och ta ner inflammationen i kroppen. Därför har människor med allt från reuma till demens och Parkinson fått bra resultat med Frezzor omega-3 – när inflammationsgraden i kroppen minskar, minskar också besvären.”

Det finns en hel del forskning som bekräftar att grönläppad musselolja är anti-inflammatorisk och lindrar bl.a. ledsmärtor. Till skillnad från omega-3 från fisk påverkar grönläppad musselolja inte blodets koagulering och är därför den enda omega-3 produkten som passar ihop med medicinen Marevan.

Idag golfar Klas igen trots att han för sex år sedan hade så stora problem med ryggen han inte trodde att det skulle vara möjligt. Blodtryck, kolesterol och blodsocker är normala och han har energi och glädje att njuta av vardagen.

”Jag har många år att ta igen. Det finns perioder jag inte ens kommer ihåg”, säger Klas.

Klas tycker om att dela sin historia och kommer gärna och pratar på olika tillställningar. ”Folk behöver få hoppet tillbaka. Jag vill sprida det goda jag själv fått.”

IMG_0094Alessandra Sarelin

Skribenten är pol.dr., mamma, företagare, certifierad doula och EFT-handledare. Hon bor i Pargas med sin dotter, man och några husdjur. Hon erbjuder bioresonans och EFT-handledning i Terapihörnet.

När solen inte visar sig: D-vitamin

När solen går ner tidigare och tidigare behövs extra D-vitamin.

När solen går ner tidigare och tidigare behövs extra D-vitamin.

Det har varit en ovanligt solig och vacker höst. Under soliga dagar har jag känt att det guldfärgade höstljuset tränger in i varje cell av min kropp och ger kraft att orka med de kommande två månaderna av mörka dagar och kvällar. När solljuset minskar och dagarna blir kortare behöver vi tänka på att få tillräckligt D-vitamin. Det är ett sätt att sköta immunförsvaret och förebygga depressioner.

Barnläkaren Arvo Ylppö rekommenderade på 1920-talet ett D-vitamin intag på 100 µg per dygn men på 1960-talet förändrades rekommendationerna radikalt. Plötsligt skulle man klara sig med 5 µg. År 2011 kom en ny rekommendation för barn, unga och gravida kvinnor. Barn i åldern 2 veckor till 2 år rekommenderas inta tillskott av D-vitamin 10 µg/dygn medan 2-18 åringar rekommenderas inta 7,5 µg. Gravida och ammande kvinnor behöver enligt THL 10 µg per dygn.

Detta är alltså den officiella rekommendationen eller det som kallas för RDI “recommended daily intake”. Men det är inte hela sanningen. Varför nöja sig med att just och just överleva när man kan få en optimal hälsa? ODI dvs. “optimal daily intake” är mycket högre: 25-75 µg. Wilhelmsson skriver att en dosering på 125-200 µg kan oftast användas 1 gång per vecka för äldre personer med långvariga brister. D-vitamin lagras i kroppen och man behöver inte inta tillskott dagligen om man hellre vill inta större veckodos. Många äldre som inte vistas utomhus regelbundet lider av kronisk D-vitaminbrist.

De bästa D-vitaminkällorna är fet fisk, t.ex. ål, sardiner, makrill och lax. Intag av D-vitamin ska kombineras med exponering av solljus eller/och som tillsats. Vintertid är det utmanande att klara sig utan D-vitamintillskott.

D-vitamin hjälper:

 • Upptag och användning av calcium och fosfor för starkare benstomme och tänder
 • Tillsammans med A- och C-vitamin förebygger och förbättrar D-vitaminen förkylningssymptom.

Terapeutisk använding:

 • osteoporos (25-100 µg)
 • artrit (25-100 µg)
 • MS (25-100 µg)
 • metabolt syndrom och diabetes typ 1 och 2 (50-100 µg)
 • depressioner och höstdepressioner (50-100 µg)

Ny spännande epidemiologisk forskning ledd av forskare vid Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) slår fast att D-vitamin också kan vara en viktig del av vården av cancer. D-vitaminen är som bekant anti-inflammatorisk och stärker immunförsvaret, vilket är viktigt i kampen mot cancer.

Svenska osteoporossällskapet har tagit initiativ till att utarbeta rekommendationer för diagnostik och behandling av D-vitaminbrist. Rekommendationerna gäller D-vitamindiagnostik och behandling av rörelseorganens sjukdomar, speciellt skeletthälsa. Vi får se hur och om de officiella rekommendationerna i Sverige och Finland ändras inom en nära framtid.

IMG_0094Alessandra Sarelin, Terapihörnet Shop

Skribenten är pol.dr., mamma, företagare inom hälsokostbranschen, certifierad doula och EFT-handledare. Hon bor i Pargas med sin dotter, man, hund, hönor och kaniner.

info@terapihornet.fi

Källor:

 

Tre dagars detox med råsafter

Bakgrund: Hela sommaren har min kropp gett signaler om att den är i behov av rening. Jag har känt mig förgiftad. Svetten luktar annorlunda, huden är sämre, håret blir snabbt smutsigt. Efter att ha läst Petra Sippolas bok Mehukas detox känner jag mig inspirerad. Jag får ihop en grupp – tillsammans är det roligare – och vi kör igång med en tre dagars detox enligt Sippolas program. Det är fortfarande möjligt att komma med i vår stängda Facebook-grupp och göra detoxen i egen takt – och med gruppens stöd.

Första dagen.

Vaknar tidigt och är hungrig. Värmer vatten som jag häller över en skiva citron, lägger i mera kallt vatten, lite rosensalt och OptiMSM. Jag plockar fram råvarorna för morgonsaften. Äppel, citron, morot, rödbeta, bladselleri, paprika, broccoli och avokado. Jag gör lite större mängd än receptet, är rädd att jag inte blir mätt annars. Men saften är förvånansvärt mättande! Avokado gör susen!

Jag läser i Mehokas detox –boken:IMG_0212

 • Citron effektiverar leverns reningsprocess och hjälper matsmältningen.
 • Morot och rödbeta innehåller mycket antioxidanter.
 • Kålfamiljens grönsaker innehåller mycket enzymer och hjälper att eliminera toxiner.
 • Äppel innehåller antioxidanter, fiber, vitaminer och vatten och stöder därför reningsprocessen.
 • Gröna grönsaker – ju grönare färg desto bättre förmåga att rena kroppen.

Före jobbet dricker jag ännu en kopp te på sprängticka (pakuri, chaga) och tar spirulina, probiotika, och mina vanliga vitamintillskott, bl.a. omega3 black, som är en suverän antioxidant.

På jobbet dricker jag mera varmt detox te och min lunchsaft. Fortfarande känns det lätt och bra i kroppen. Ingen värk, inget illamående. Ingen hunger. Jag får inte heller det där vanliga sötsuget jag brukar få efter lunchen.

Saften är som modern konst! Så vackra färger det blir av rödbeta, paprika, ananas, äppel och ingefära.

Saften är som modern konst! Så vackra färger det blir av rödbeta, paprika, ananas, äppel och ingefära.

På eftermiddagen får jag ett sug efter mat. Tar en till saft och ett par skedar kokosolja och lite honung. Det känns bra. När jag kommer hem märker jag att det är svårt att bryta vanan att genast gå till kylskåpet och laga en knäckebrödsmacka. Men jag lagar min saft istället och njuter av det fina vädret.

Hela kvällen är jag ovanligt pigg. Jag brukar vara färdig att lägga mig redan kl. 21 men nu kommer inte den vanliga tröttheten.

Andra dagen.

Vaknar igen tidigt. Sätter på bastun och lagar morgonmålet, som består av smoothie med blåbär, ananas och naturell yoghurt. Det mättar bra. Den varma bastun känns underbar. Frusenhet är det enda symptomet jag har märkt under detoxen hittills.

Går en kort promenad med hunden och gör solhälsningen. Kroppen känns ovanligt mjuk och energinivån är bra.

Andra dagen är jag inte lika frusen och springer inte lika ofta på toaletten trots att jag igen kokar en liter detox te på jobbet.

Jag läser i Petra Sippolas bok Mehukas detox (min fria översättning):

”Under detox-kuren händer olika kemiska processer på cellnivå och i hjärnan. Kroppen är som en fabrik som jobbar för att neutralisera giftiga ämnen. Mest händer det i levern. Under detox-processen behöver kroppen extra mycket antioxidanter som skyddar fria radikaler att skada våra celler. Dessutom behöver leverns celler folsyra, alla B-vitaminer, magnesium, mangan, selen och svavel.” Det känns bra att stöda kroppen och speciellt levern på det här sättet!

Skål!

Skål!

Tredje dagen.

Söndag. Sovmorgon. Ledig dag med familjen. Mannen grillar – jag blir hungrig och tänker mer och mer på vad jag ska äta imorgon. Börjar känna mig mager, över 2 kg. har försvunnit visar vågen – och det känns. Antagligen är det mest vätska och det kommer säkert tillbaka.

unnamed-3

Ögonen känns så annorlunda nu jämfört med före detoxen. Jag ser och tänker klarare 🙂

Jag börjar märka positiva förändringar. Ögonen är inte alls svullna och irriterade på morgonen. Huden känns silkeslen. Muskelstelheten är borta, jag har inget behov av att strecha på morgonen. Vilken skön och lätt känsla!

Jag får lust att röja i uthuset, samlar ihop grejer som ska föras bort. Går igenom gamla yllekläder från dotterns babytid (vemodigt).

Gör en sista saft och tänker på hur många kilo grönsaker jag har fått i mig på tre dagar! Allt ekologiskt utom rödbetan. Rent och fin mat. God och vacker dessutom!

Nästa morgon är detoxen över. Egentligen skulle jag ha lust att laga en saft men kokar ett ägg och blandar ihop min färskgröt med chia, amaranth, grönpulver, proteinpulver, bär och mandelmjölk.

Jag känner mig pånyttfödd mentalt och fysiskt! Trots att jag fått mens på natten är jag pigg, utvilad, full av energi, har ingen värk, kroppen känns mjuk och lätt. Jag ska absolut göra om detox-kuren. Och jag ska laga färska safter några gånger i veckan till hela familjen. Den här erfarenheten har varit mycket positiv och jag är övertygad om råsafternas helande och renande effekt.

Vill DU också testa? Hör av dig på info@terapihornet.fi

IMG_0094Alessandra Sarelin, Terapihörnet Shop

Skribenten är mamma, företagare, pol.dr., certifierad doula och EFT-handledare. Hon bor i Pargas med sin dotter, man och några husdjur.

Superdryck från våra inhemska skogar

Chaga – sprängticka – pakuri. I Sibirien kallas tickan gudarnas gåva och odödlighetens svamp. De nordamerikanska indianerna betraktade den som en helig medicinalväxt. I Japan kallas den skogens diamant och i Kina växternas konung. Kärt barn har många namn. Chaga har använts inom folkmedicinen i Ryssland, Polen och Baltikum sedan 1600-talet utan skadliga biverkningar. Idag finns det också vetenskapliga studier om svampens positiva hälsoeffekter.

Jag blev bekant med chaga via min pappa. Han hade en kastrull med någon svart dryck som puttrade i timmar på vedspisen. (Tur att det finns lättare varianter, själv kör jag med instant!) Jag smakade på den varma drycken och blev överraskad att smaken var så mild och skogig.

pakurikääpä1Sprängticka upplever en renässans i Finland just nu. Mycket tack vare Jaakko Halmetoja och andra föreläsare och författare som sprider ordet om den antioxidantrika tickan, som man kan hitta på björkar i våra egna finska skogar. (Min pappa vet nog inte hur trendig han är!)

I Ryssland har man länge känt till sprängtickans lugnande effekter på matsmältningen. Med tanke på att en miljon finländare lider av sjukdomar och besvär i matsmältningsorganen är det inte så märkligt att allt flera väljer att dagligen dricka tee eller kaffe gjort på chaga. Sprängtickan kan lugna inflammationer i tarmen (ofta lider vi av en inflammerad tarm utan att veta om det). Vetenskapliga studier om chaga påbörjades i Ryssland 1949 och i ljuset av kliniska studier var chagaextrakt den officiella rekommendationen vid bl.a. magsår. Dessutom rekommenderades chaga som allmänt stärkande och som medicin vid olika cancerformer. Just som cancermedicin finns det en hel del forsning kring sprängtickan – Jaakko Halmetoja hänvisar till 14 vetenskapliga studier i sin bok Pakurikääpä: Opas lääkinnällisten sienten maailmaan. Varken Halmetoja eller någon annan sakkunnig rekommenderar att hela vården skulle bygga på endast medicinalsvampar, men det är möjligt att chaga ingår i vården i framtiden.

IMG_0967I allmänhet har man ansett att sprängtickan är trygg att använda för både barn och upp till 100-åringar. David Wolfe skriver i boken Chaga: King of the Mushrooms (2012) att chaga är trygg att använda även för gravida och ammande mammor. Toivo Rautavaara skriver i sitt klassiska verk Miten Luonto Parantaa (1980) “Sprängtickan är inte giftig, alltså kan man använda den utan bekymmer.” För barn är doseringen hälften av en vuxendos. Min 6-åriga dotter älskar både varma och kalla drycker på sprängticka – det verkar göra gott åt hennes mage och immunförsvar. Naturligtvis ska man ändå vara lyhörd på hur den egna kroppen reagerar och vid behov konsultera en expert eller läkare.

Inom Traditionell Kinesisk Medicin klassificeras sprängtickan som “primary tonic herb” och den anses allmänt stärkande och kan användas regelbundet och långvarigt eftersom den balanserar hela kroppen – utan skadliga biverkningar.

Superdryck för tarmenIMG_0963

Recept från Jaakko Halmetojas bok Pakurikääpä: Opas lääkinnällisten sienten maailmaan (2014)

 • 5 dl. avkylt tee på sprängticka
 • ½ dl. kallpressad aloe vera saft
 • 10 gr. L-glutamin
 • (1 tl. Inulinpulver och/eller probiotika)
 • På bilden har jag lagt till salvia och citron för smakens skull

Blanda drycken på morgonen och drick gärna 2,5 dl. två gånger per dag, helst första gången på tom mage på morgonen och andra gången på kvällen. Drycken lugnar tarmen och hjälper att bygga upp friska slemhinnor i magen. Alla ingredienser finns i Terapihörnet Shop.

IMG_0996Alessandra Sarelin, Terapihörnet Shop

Skribenten är mamma, företagare, pol.dr., certifierad bioresonanspraktiker, certifierad doula och EFT-handledare. Hon bor i Pargas med sin dotter, man och några husdjur.

Sjukt barn

IMG_9477Min dotter, som är 6 år, började få flunssasymptom under helgen. Inget allvarligt, bara lite hosta och snuva. I förebyggande syfte har jag stimulerat hennes immunförsvar med naturliga antioxidanter. Jag gillar känslan att inte vara hjälplös utan aktivt kunna hjälpa henne och sköta hennes hälsa.

På bilden ser ni en del av hennes morgonmål. Saften, som är längst i vänster på bilden, innehåller rå morot, citron, gurka och päron. Manuka honung är antibakteriell och har visat sig kunna hämma en speciell streptokockbakterie som kan orsaka sjukdomar som halsfluss. Även vanlig honung innehåller antibiotikaliknande ämnen, men också andra ämnen som har en bakteriedödande effekt, som organiska syror och mjölksyrebakterier. (Läs mera här.) Honung är trygg att användas av barn som är över 1 år.

Den svarta drycken är inte kaffe utan chaga, dvs. en dryck kokt på sprängticka, som är en svamp som växer på björkar i finska Lappland. Chaga är en kraftig antioxidant. Forskning visar att den har en stark anti-inflammatorisk effekt och bidrar till starkare immunsystem.

Om jag själv får känningar att jag håller på att bli sjuk så tar jag vitlökskapslar (Allicin) och kapslar som innehåller solhatt, propolis och timjanolja (Fentasin) men det passar inte dottern. Varma drycker, t.ex. té på torkad timjan går bättre hem – och har varit en räddare många hostiga nätter.

Inom naturmedicinska traditioner anses många inflammationer vara ett sätt för kroppen att avgifta sig. Då behöver man stöda kroppens utrensning och läkning med vila, värme och antioxidanter. (Läs mera i boken: Örtapoteket av Janne Hallqvist, 2010). Feber är en effektiv utrensningsprocess och jag hör till dem som inte ger febernedsättande. Kroppen försvarar sej mot virus och bakterier genom att höja temperaturen. Barnläkaren och professorn i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund Inge Axelsson rekommenderar att lämna bort febernedsättande eftersom den kan maskera andra symptom. Febern är en försvarsmekanism hos kroppen och gör att infektionen blir kortare.

– Alessandra Sarelin, Terapihörnet Shop