Varför?

I mitt första inlägg i den här nya bloggen vill jag skriva om frågan varför. Varför är hälsa viktigt? Hälsa sägs vara en ny religion. Ett sätt att skapa en identitet. ”Jag lever hälsosamt alltså är jag en bra, produktiv…

Back to Top