Vad har frekvenser med hälsa att göra?

Jag kom i kontakt med bioresonans för ca fem-sex år sedan när en familjebekant, som är kostrådgivare och fytonom, började jobba med det och min mamma, som började gå hos henne, fick goda resultat med varierande hälsoproblem.

Bioresonans

Bioresonans enligt Paul Schmidt är ett system som analyserar, balanserar och strävar efter att eliminera både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan negativt. Målet är att hitta orsakerna till ohälsa och att skapa en miljö i organismen som stöder självläkning. Apparaten som gör analysen, utvecklad i Tyskland, är programmerad med tusentals frekvenser för varje delområde i din kropp. Det finns frekvenser för muskler, inre organ, vitaminer osv. Rent praktiskt går det till så att klienten sitter (påklädd) på en filt med tunna metalltrådar. Filten är kopplad till apparaten som läser av frekvenserna i kroppen.

Analysen visar om energin är stagnerad och blockerad eller om den är stabil, dvs. i resonans. Bioresonansen ger ingen medicinsk diagnos – det handlar om en analys av hur energi/frekvenssystemet mår.

Det är här de flesta brukar bli förvirrade. Frekvenser och hälsa, hur hänger det ihop? Finns det frekvenser i min kropp?? Svaret beror på vilken vetenskapssyn du följer – Newton eller Einstein. ”Everything in life is vibration”, sa Albert Einstein. All materia vibrerar, dvs. består av frekvenser.

En atom består inte av fast materia utan av tom rymd (space på engelska). Frekvenser påverkar de minsta existerande beståndsdelarna, därför får vi resultat med bioresonans enligt Paul Schmidt. Reglering sker på en mycket fin (energi)nivå.

Endast med rätt frekvens är det möjligt att stimulera specifik vävnad i organismen. Om det inte är rätt stimulus – ingen effekt. Inga negativa biverkningar existerar eftersom vi arbetar med sinusvågor som är naturliga för människan (inte trekants eller fyrkantsvågor som betyder stress för organismen).

Ett exempel på bioresonans är att huden får mörkare pigment när den utsätts för solljus. Solen skickar ut en stimuli, ultaviolett ljus, och huden svarar med en reglering – den bildar melanin, pigment och D-vitamin. Bioresonansapparter är som justerbara solar!

Finns det studier gällande bioresonans?

Alldeles för få studier, enligt skolmedicinen. Första studien gjordes 1993 av Dr. Gerhard Breier. Materialet bestod av 514 patienter med varierande problem, bl.a. neurodermatis. Slutsatsen lyder: ”The Rayocomp theraphy provides a verifiable and effective, subtle therapeutic element, based on energy-cellular mechanisms in action.”

En annan intressant studie gjordes av Dr. Axel Schussman 2011. Studiens syfte var att mäta bioresonansens effekt som smärtlindring. 30 patienter var med i studien. En del av gruppen led av kronisk smärta som hade funnits i flera år men med i gruppen fanns också människor med akut smärta till följd av olyckor, skador och sår (efter operationer). Slutsats var att bioresonans kan fungera som smärtlindring: ”The results obtained in this study show to a conventional medical doctor that Bioresonance according to Paul Schmidt is a highly interesting alternative option for pain relief. It proves to be effective, gentle and without side effects.”

Med andra ord anses harmonisering med bioresonans enligt Paul Schmidt vara ett effektivt alternativ utan bieffekter.

Det har även gjorts en cell-biologi studie vid Fraunhofer Institute i Dresden. Här var gruppen av forskare var inledningsvis mycket skeptiska. Man jämförde cellaktivitet i celler som fått bioresonans och celler som inte fått balansering med bioresonans. Cellaktiviteten var signifikant högre i celler som fått harmonisering med bioresonans enligt Paul Schmidt. Slutsats: ”Significant effect but no side effects on the cells”.

Sedan finns det tusentals erfarenheter från de över 30 länder där bioresonans används som en komplementerande metod att stöda hälsa och välbefinnande. På den här sidan kan du läsa en bråkdel av de här berättelserna.

OBS! Klassisk medicinsk vetenskap har varken accepterat eller erkänt de sammanhang och den inverkan som bioenergetiska vågor har och som framställs under en bioresonanskonsultationen. Speciellt människor som har en materialistisk vetenskapssyn (enligt Newtons lära) accepterar inte bioresonansen eller annan slags frekvensmedicin. Framtiden får visa om bioresonansen kommer att erkännas inom konventionell medicin eller inte.

Alessandra Sarelin, Pol.Dr., certifierad bioresonanspraktiker, fytoterapeut

img_1462
Certifieringskurs vid Paul Schmidt Akademi i Tyskland 2016

One Response

  1. Det finns en i Salo som gör bioresonans. Hon heter Anu Torkkeli och tar emot på ett ställe som heter Auringonsalo.Monica.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back to Top